Wang, Ming Xian, CNOOC Ltd.Zhanjiang, Zhanjiang, Guangdong, 524000, China, China