Lu, Zonghui, RIAMB (Beijing) Technology Development Co., Ltd., Beijing, 100120, China, China