Yang, Jinjian, The Graduate School of Xuzhou Medical University, China