Tao, Ling, Dept. of Parm., 3rd Affil. Hosp. of Zhongshan Uni., Guangzhou, Guangdong, China