Fu, Yongmei, Dept. of Emergency, 3rd Affil. Hosp. of Zhongshan Uni., Guangzhou, Guangdong, China