Xi, Yun, Dept. of Lab., 3rd Affil. Hosp. of Zhongshan Uni., Guangzhou, Guangdong, 510630, China, China