Yuan, Zhiqing, Lightning protection center of Henan Zhumadian Meteorological Bureau, Henan, 46300, China