The Distribution of Surface Karst Features in the Bakony Region (Transdanubian Mountains, Hungary)

Márton Veress (Eötvös Lóránd University (SEK-ELTE))
Szilárd VETÉSI-FOITH (Department of Physical Geography, University of Pécs, Pécs, Hungary)

Abstract


The surface karst of the Bakony Region is described. VES measurements were applied to study the cover and the morphology of the bedrock. A karstmorphological mapping was also performed. A relation was established between the karst types and block types in the mountains. The karstification of the mountains was affected by the block structure of the mountains, the mounds of the uneven bedrock, the presence of superficial deposits and their young denudation. As a result of the above mentioned facts, the karst of the mountains is varied. Soil-covered karst is widespread in the mountains, but the specific features of this type (solution dolines) only occur on threshold surfaces at the margin of the mountains and on dolomite. The concealed karst was mainly formed on horsts elevated to summit position, but it can also be found on threshold surfaces and on horsts in summit position. Its features are subsidence dolines and depressions of superficial deposit. Cryptokarst and buried karst can be created by gravelly cover or basalt. Where the cover is gravel, epigenetic valleys develop with opened-up phreatic cavities. Where the cover is basalt, ponors develop at its margin, while inside, where the basalt thins out, caprock dolines are formed.

Keywords


block type; karst type; subsidence doline; caprock doline; ponor; gorge

Full Text:

PDF

References


[1] Stegena L, Géczy B, Horváth F (1975). Late Cenozoic evolution of the Pannonian Basin. Tectonophysics, 26: 71-90.

[2] Csontos L, Vörös A, (2004). Mesozoic plate tectonic reconstruction of the Carpathian region. Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 210:1-56.

[3] Budai T, Konrád Gy (2011). Magyarország földtana (Geology of Hungary). Pécsi Tudományegyetem, Pécs (in Hungarian)

[4] Haas J (1993). A Budaörsi Dolomit Formáció, Fődolomit Formáció, Kösseni Formáció (Budaörs Dolomite Formation, Main Dolomite Formation, Kössen Formation) – In: Haas J. (szerk): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei. Triász, Földtani Intézet kiadványa, Budapest (in Hungarian)

[5] Budai T, Császár G, Csillag G, Budka A, Koloszár L, Majoros GY (1999). A Balaton-felvidék földtana, Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1:50000 (The geology of Balaton Highlands, An interpretation to the geological map of Balaton Highlands, 1:50000). Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest (in Hungarian)

[6] Gyalog L (2005). Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100000 (An interpretation to the covered geological map of Hungary, a short description of the units). Magyar Állami Földtani Intézet Budapest (in Hungary)

[7] Láng S (1962). A Bakony geomorfológiai vázlata (A geomorphological outline of the Bakony Mountains). Karszt és Barlangkut. Táj. 7: 86-91. (in Hungarian)

[8] Szabó PZ (1956). Magyarországi karsztformák klímatörténeti vonatkozásai (Relations between climate and karst formation in Hungary). Dunántúli Tud. Gyűjtemény: 183-189. (in Hungarian)

[9] Szabó PZ (1968). A magyarországi karsztosodás fejlődéstörténeti vázlata (The History of the Development of Hungarian Karstification). Dunántúli Tud. Gyűjtemény: 13-25. (in Hungarian)

[10] Bulla B (1968). A magyar föld domborzata fejlődésének ritmusai, az újharmadkor óta a korszerű geomorfológiai szemlélet megvilágításában (The phases of the Terrain Development of Hungary since the Lower Tertiary in perspective of the modern geomorphological view). Válogatott természeti földrajzi tanulmányok, Akadémia Kiadó, Budapest (in Hungarian)

[11] Pécsi M (1980). A Pannóniai-medence morfogenetikája (The Morphogenesis of the Pannonian basin). Földrajzi Értesítő 29: 105-127. (in Hungarian)

[12] Korpás L (1981). A Dunántúli-középhegység oligocén-alsó-miocén képződményei (Oligocene-Lower Miocene Formations of the Transdanubian Central Mountains in Hungary). MÁFI Évkönyve, Budapest (in Hungarian)

[13] Császár G, Csereklei E, Gyalog L (1981). A Bakony-hegység földtani térképe (Geological map of the Bakony Mountains) (szerk.). Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest (in Hungarian)

[14] Jaskó J (1961). A balatonfelvidéki és észak-bakonyi patakok vízhozamának kapcsolata a földtani felépítéssel (The relation of discharge of the streams of Balaton Highlands and Northern Bakony with geological structure). Hidrológiai Közlöny, 41.(1): 75-84. (in Hungarian)

[15] Lóczy L (1913). A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése (The geological features of the surroundings of Lake Balaton and their regional distribution). A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei, I. K. Budapest (in Hungarian)

[16] Raincsák E (1980). A Várpalota – Iszkaszentgyörgy közötti triász vonulat szerkezete és felépítése (The Structure of the Triassic Ridge between Várpalota and Iskaszentgyörgy). Földtani Intézet Évi Jelentése 1978-ról: 187-196. Budapest (in Hungarian)

[17] Konda J (1970). A Bakony hegységi Jura időszaki képződmények üledékföldtani vizsgálata (Lithologishe und Fazies-Untersuchung der Jura – Ablagerungen des Bakony-Gebirges). Ann. Inst. Geol. Publ. Hung., 50 (2):161-260. (in Hungarian)

[18] Noszky J (1964). A Bakony-hegység északi részének földtani vizsgálata (A Geological Investigation of the northern part of the Bakony Mountains). Földtani Intézet Évi Jelentése 1961-ről, Budapest, 1:203-206. (in Hungarian)

[19] Pataki A (1983). Karsztmorfológiai megfigyelések a nyirádi és az iharkúti bauxit-előfordulás területén (Karstmorphological observations in the Bauxite occurrence area of Nyirád and Iharkút). MÁFI Évi Jelentés az 1983. évről: 121-133. (in Hungarian)

[20] Bárdossy Gy, Pataki A, Nándori Gy, (1983). Bányaföldtani térképsorozat módszertani kidolgozása és gyakorlati alkalmazása az iharkúti külfejtéses bauxitbányászatban (Methodological elaboration and practical application of a minegeological map series in the open cut bauxite mining of Iharkút). Földtani Kutatás 26: 3-10. (in Hungarian)

[21] Papp F (1942). Dunántúl karsztvizei és a feltárás lehetősége Budapesten (The karst waters of Transdanubia and the opportunity of exploration). Hidrológiai Közlöny 21: (7-12) 146-196. (in Hungarian)

[22] Szádeczky-Kardoss E (1941). A Dunántúli középhegység karsztvízének néhány problémájáról (On some problems of the karst water of the Transdanubian Mountains) Hidrológiai Közlöny 21 (7-12): 67-92. (in Hungarian)

[23] Szádeczky-Kardoss E (1948). A Dunántúli-középhegység karsztvíz térképe (The map of karstwater in the Transdanubian Mountains). Hidrológiai Közlöny 28 (1-4): 2-3. (in Hungarian)

[24] Leél-Őssy S (1960). Magyarország karsztvidékei (Karst regions of Hungary). Földrajzi Értesítő 9 (1-4): 480-494. (in Hungarian)

[25] Pécsi M (1991). Geomorfológia és domborzatminősítés (Geomorphology and relief classification). Földrajz Tudományi Kutató Intézet, Budapest (in Hungarian)

[26] Gvozdetskij NA (1965). Types of Karst in the U.S.S.R. Separatum, Prob. Speleol. Res. (Prague) 47-54.

[27] Hevesi A (1986). Hideg vizek létrehozta karsztok osztályozása (Classification of cold water karsts). Földr. Ért. XXXV (3-4): 231-254. (in Hungarian)

[28] Jakucs L (1977). Morphogenesis of karst regions. Adam Hilgar, Bristol

[29] Veress M (2016). Covered karsts. Springer DOI10.1007/978-94-017-7518-2

[30] Sweeting MM (1973). Karst Landforms. Columbia University Press, New York

[31] Waltham T, Bell F, Culshaw M (2005). Sinkholes and Subsidence. Springer, Berlin – Heidelberg

[32] Ford DC, Williams PW (2007). Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester

[33] Williams PW (2004). Dolines. – In: Gunn J (ed.), Encyclopedia of Caves and Karst Science, Fitzroy Dearborn, New York, London, 304–310

[34] Veress M (2009). Investigation of covered karst form development using geophysical measurements. Zeits. f. Geomorph. 53 (4): 469-486

[35] Yuan D (1987). Environmental and engineering problems of karst geology in China – In: Beck BF, Wilson WL (eds.) Karst Hydrogeology: Engineering and Environmental Applications, Balkema: Rotterdam 1-11.

[36] Chen J (1988). Karst collapses in cities and mining areas, China. Environmental Geology Water Science, 12:29-35.

[37] Beggs TF, Ruth BE (1984). Factors affecting the collapse of cavities. – In: Beck BF (ed.) Sinkholes: Their Geology, Engineering and Environmental Impact, Balkema: Rotterda 38. Beck F (2000). Report on Italian sinkhole conference. KWI Conduit, 8(1) www.karstwaters. org.m, pp. 183-188.

[38] Beck F (2000). Report on Italian sinkhole conference. KWI Conduit, 8(1) www.karstwaters. org.

[39] Veress M (2000). Covered karst evolution Northern Bakony mountains, W-Hungary. A Bakony Természettud. Kut. Eredményei 23, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc

[40] Lippmann L, Kiss K, Móga J (2008). Az Abaliget-Orfűi karszt karsztos felszínformáinak vizsgálata térinformatikai módszerekkel (GIS investigation of the karst landforms in the Abaliget-Orfű karst). Karsztfejlődés XIII: 151-166. (in Hungarian)

[41] Telbisz T, Mari L, Kohán B, Jelena C (2007). A szerbiai Miroč-hegység töbreinek térinformatikai GPS-es terepi vizsgálata (A spatial informatics GPS study of the dolines of the Serbian Miroč Mountains). Karsztfejlődés XII:71-90. (in Hungarian)

[42] Soriano MA, Simón JL (2001) Subsidence rates of alluvial dolines in the central Ebro basin, Northeastern Spain. In: Beck BF, Herring JG (eds) Geotechnical and environmental applications of karst geology and hydrology. Balkema, Lisse, pp 47–52

[43] Veress M, Telbisz T, Tóth G, Lóczy D, A Ruban D, M Gutak, J (2019). Glaciokarsts. Springer, Cham, Switzerland, doi.org/10.1007/978-3-319-97292-3

[44] Zhang Z (1980). Karst types in China. GeoJournal 4(6):541–570

[45] Djurović P, Petrović AS, Simić S (2010). The overall impact of pleistocene glaciation on morphological diversity of uvalas at Durmitor and Žijovo. Serb Geogr Soc 90:17–34. https://doi.org/10.2298/GSGD1001017D

[46] Waltham AC, Fookes PG (2003). Engineering classifi cation of karst ground conditions. Q J Eng G Hydrogeol 36:101–118

[47] Veress M (2006). Adatok a Tési-fennsík két térszínrészletének fedett karsztosodásához (Survey/data on covered karstification of two surface parts of the Tési plateau). Karsztfejlődés XI:171–184 (in Hungarian)

[48] Móga J, Németh R, (2005). The morphological research of the basalt and loess covered plateaus in the Bakony Mts. (Transdanubian middle mts.-Hungary). Acta carsologica 34. (2): 397-414DOI: https://doi.org/10.30564/jgr.v1i1.622

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2019 Márton Veress


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.