Mwaniki, Elizabeth, Technical University of Kenya, Kenya