Gao, Hua, Zhejiang Guangsha Vocational and Technical University of Construction, Jinhua, Zhejiang, China, China