Zhong, Yi, State Key Lab of Subtropical Silviculture, Zhejiang A & F University, Hangzhou, 311300, China